Algemene voorwaarden

Algemene info en voorwaarden

De door XtraLetter vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW. Voor de levering door XtraLetter wordt er €1,45 ex btw per km (1x afstand Menen tot locatie huurder) aangerekend. (site google.be dient als referentie). Alle prijzen op de website worden vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. De organisatie tot het leveren en plaatsen van letters gebeurt door mensen van XtraLetter (de verhuurder).
Bij levering en plaatsing van de gehuurde XtraLetters dient er een werkend stopcontact in de buurt te zijn (maximale afstand 10m) ofwel een waterdichte verlengkabel (3x1.5G). Indien er geen verlengkabel aanwezig is tot aan plaats waar letters moet komen, zal XtraLetter de verlengkabel voorzien en doorrekenen op de eindfactuur (prijs verlengkabel terug te vinden bij producten).
De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.
De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per mail te worden meegedeeld aan XtraLetter.
Bij annulering binnen de 10 kalenderdagen voor aanvang van de huurtermijn is 100% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering voor deze termijn van 10 kalenderdagen is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden er geen transportkosten in rekening gebracht.
De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder, indien herstel/reiniging niet mogelijk is worden er nieuwe materialen gekocht, dit wordt ook 100% doorgerekend aan de huurder zonder minprijs van voorafgaande slijtage. Bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van nieuwe letters 100% worden doorgerekend aan de huurder. Ook de daaraan verbonden transportkosten worden in rekening gebracht.
Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden, alle kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder en indien nodig volledig vernieuwd worden (zie artikel 5).
Het verhuurcontract kan eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden.
De prijzen voor de huur van het materiaal zijn geldig voor maximum 24uur, de opgegeven termijn geldt slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor de huurder nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.
Eens de gehuurde goederen werden geplaatst worden deze niet meer verplaatst. Bij het vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.
Bij een harde ondergrond (asfalt , beton of klinkers) heeft de verhuurder het recht tot het boren van gaten voor de bevestiging van tentharingen teneinde de letters vast te ankeren. Eens het optrekken van de letters is begonnen, zullen de letters niet meer worden ontmanteld teneinde deze op een andere locatie te verplaatsen. Het is dus heel belangrijk om op voorhand te zorgen dat iemand van de organisatie de juiste coördinaten weergeeft waar de letters mogen opgetrokken worden.
Wie huurt gaat automatisch akkoord met alle voorwaarden opgesteld door XtraLetter, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.
Wie huurt gaat automatisch akkoord met gebruik van beeldmateriaal (op sociale media, website, of gelijk welke vorm dan ook) van de gehuurde goederen die genomen worden door de verhuurder tijdens de duur van de huur (opbouw, feest zelf, afbouw), tenzij dit schriftelijk vooraf werd vermeld aan de verhuurder.
Facturen worden via email of per post verzonden. De betaling dient binnen de 10 dagen te gebeuren na factuurdatum.
Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk.